Hiệu suất
4.8/5
HÀI LÒNG13 đánh giá
  • ≤9h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 77.8%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $60,000+
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Kiểm tra thành phẩm
Kiểm tra viên QA/QC (2)
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})